home
#94774d
#888359
#789369
#58b389
 projecten
small
#987745
medium
#988339
large
#989329
#98b309
 info
wie is sml
#9c6f45
werkwijze
#a86339
handige links
#b85329
contact
#d83309
 nieuws
nieuws
#987745
#986755
#985765
#983785
  Aansprakelijkheid

Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door Styling Marion Leenpoel. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Styling Marion Leenpoel kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Styling Marion Leenpoel kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.


Privacy statement

Log-files
Momenteel wordt geen informatie verzameld in log-files. Styling Marion Leenpoel behoudt zich het recht voor om dit in de toekomst wel te gaan doen. Styling Marion Leenpoel kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals traffic- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van Styling Marion Leenpoel nog beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

Gebruik van cookies
De website van Styling Marion Leenpoel maakt op dit moment geen gebruik van 'cookies', maar gaat dit in de toekomst waarschijnlijk wel doen. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om de performance van de website te verbeteren. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kan op dat moment geen correcte werking van de website van Styling Marion Leenpoel worden gegarandeerd.


Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van Styling Marion Leenpoel worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Styling Marion Leenpoel wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.